AIRMAX

מונע נחירות, מאפשר
הכנסת יותר אוויר בכל נשימה

לנשום דרך האף בקלות רבה יותר

AIRMAX

מונע נחירות, מאפשר הכנסת יותר אוויר בכל נשימה

לנשום דרך האף בקלות רבה יותר

Airmax - איירמקס מרחיב נחיריים הולנדי למניעת נחירות לנשום דרך האף בקלות רבה

לאחר שנים של מחקר ובדיקת מפסק הנחיריים איירמקס AIRMAX אנו מציעים לך שיטה לא פולשנית לשיפור הנשימה דרך האף והרחבת חלל הנחיריים ב–20%.
מיקום האיירמקס בחלק הצר ביותר של פנים הנחיריים גורם להרחבתם. 
האיירמקס משפר משמעותית את איכות הנשימה דרך האף ומסייע למזער את הבעיות להלן:
  • מפחית משמעותית הנחירות וקוצר נשימה ומקל על הנשימה בעת ההצטננות, אלרגיה וגודש האף
  • מפחית את הנחירות שנובעות מהאף
  • מפחית את גודש האף כתוצאה מהתקררות או אלרגיה
  • משפר הנשימה לסובלים ממחיצה עקומה, בזמן הריון ובזמן טיסה
  • מסייע לנשימה של אנשים מבוגרים הסובלים מקריסה של שסתום האף
  • משפר את איכות הנשימה דרך האף בזמן השינה

זרימת אוויר מירבית דרך האף
מפחיתה או מפסיקה את הנחירות

בעלי מחיצות חסומות
שאינם מעוניינים לעבור ניתוח

נשים בהריון עם בעיות גודש ונחירות

מפחית תחושה גודש, נזלת, אלרגיה, התקררות באף

לאנשים שמעוניינים לשפר הנשימה דרך האף
לישון טוב יותר, לנשום יותר חמצן בזמן מאמץ ובזמן שינה

שיפור הנשימה מהאף
לאנשים שעברו ניתוח לפתיחת אף סתום

זרימת אוויר מירבית דרך האף
מפחיתה או מפסיקה את הנחירות

בעלי מחיצות חסומות
שאינם מעוניינים לעבור ניתוח

נשים בהריון עם בעיות גודש ונחירות

מפחית תחושה גודש, נזלת,
אלרגיה, התקררות באף

לאנשים שמעוניינים לשפר הנשימה דרך האף
לישון טוב יותר, לנשום יותר חמצן בזמן מאמץ ובזמן שינה

שיפור הנשימה מהאף
לאנשים שעברו ניתוח לפתיחת אף סתום

×

עגלת קניות